Skip to main content

You are here

Disclaimer

 
Suzuki Belgium NV kan zonder voorafgaand bericht wijzigingen aanbrengen in uitvoering en/of prijzen.De inhoud van deze website voldoet aan de internationale normen. Daarom kunnen de vermelde specificaties en/of uitvoeringen kleine afwijkingen vertonen met deze die gelden voor België. Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kan Suzuki geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook.Gehele of gedeeltelijke nadruk in eender welke vorm is verboden zonder schriftelijke toestemming van Suzuki Belgium NV.

Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door Suzuki Belgium NV.

Maatschappelijke zetel: Satenrozen 8, 2550 Kontich

Intellectuele eigendom

Alle afbeeldingen van producten en alle materialen op de website zijn eigendom van Suzuki Belgium NV en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins opgeslagen, anders dan noodzakelijk om de pagina online te kunnen bekijken. Wel is het toegestaan webpagina's af te drukken voor persoonlijk gebruik.

Elk ander gebruik van intellectuele eigendom vervat op deze website vereist de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Suzuki Belgium NV. Tenzij zoals uitdrukkelijk hierboven aangegeven, mag niets van deze website geïnterpreteerd worden als een impliciete overdracht of licentie van een patent, handelsmerk, copyright of enige andere eigendom van Suzuki Belgium NV.
Linken naar de Suzuki website

Indien u een link wenst aan te leggen naar deze website, dient u dit altijd naar de Suzuki Homepage te doen.


Juistheid van gegevens

De inhoud van de website voldoet aan de internationale normen. Vermelde specificaties en/of uitvoeringen kunnen kleine wijzigingen vertonen met deze die gelden voor België en Luxemburg.

De afgebeelde kleuren kunnen slechts een gemiddelde indruk geven van de werkelijkheid en zijn mede afhankelijk van uw scherminstellingen. Afgebeelde extra's zijn tegen meerprijs leverbaar, tenzij anders vermeld. De informatie op deze website is gebaseerd op de laatst bekende gegevens op het moment van lanceren van de website. Suzuki Belgium NV levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat deze informatie correct is op het moment van opname. Suzuki Belgium NV wijst echter alle aansprakelijkheid van de hand voor eventuele fouten, onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie. Suzuki Belgium NV behoudt zich tevens het recht voor te allen tijde prijswijzigingen door te voeren evenals de constructie en uitvoering van zijn producten te wijzigen zonder verplichting eerder geleverde producten dienovereenkomstig te veranderen.

Aansprakelijkheid

Suzuki Belgium NV biedt geen garantie dat deze website, de server of e-mails vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Suzuki Belgium NV is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites die met de Suzuki Belgium NV website zijn gelinked.

Gegevensbescherming

Suzuki Belgium NV respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze website.
Persoonsgegevens

Suzuki Belgium NV verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt.

Indien de bezoeker zich opgeeft om via e-mail informatie te ontvangen, geeft een bezoeker Suzuki Belgium NV toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Suzuki Belgium NV met het oog op een geautomatiseerd klantenbeheer en marktonderzoek. Bij elke e-mail communicatie zal de bezoeker de mogelijkheid geboden worden geen verdere informatie te ontvangen.

Indien de bezoeker zich opgeeft om informatie via post te ontvangen, geeft een bezoeker Suzuki Belgium NV toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Suzuki Belgium NV met het oog op een geautomatiseerd klantenbeheer en marktonderzoek.

U heeft recht op inzage en ev. correctie van uw persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag richten tot Suzuki Belgium NV op onderstaand adres:
Pierstraat 229
2550 Kontich
België

Cookies

Bij uw bezoek aan onze site kunnen we een cookie op uw pc plaatsen. Een cookie is een stukje informatie dat door een web server naar uw browser wordt gestuurd en op de harde schijf van uw pc wordt opgeslagen. Met de cookie kunnen we u niet persoonlijk identificeren. Met een cookie kunnen we in het algemeen informatie registreren over de navigatie van uw pc op onze site (de pagina’s die u hebt geconsulteerd, de datum en het uur van uw bezoek, enz.) die we bij uw volgende bezoeken kunnen lezen. SUZUKI gebruikt de informatie die door uw browser op de harde schijf van uw pc werd opgeslagen ("cookies") alleen om u een betere service te bieden in de taal van uw keuze.
U kunt de cookies ook op elk moment en individueel verwijderen, raadpleeg hiervoor de handleiding van uw pc.


Suzuki Insurance

Suzuki Belgium NV, erkend onder het CBFA-nummer 44472 als onderagent van Alcadis nv (CBFA 63916) voor het aanbieden van Suzuki Insurance , een product van Corona N.V.. (CBFA 0435)
Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken


Door het bezoeken van deze website stemt u ermee in dat de Belgische wetgeving van toepassing is op de website, op onderhavige Algemene Voorwaarden evenals op enig geschil dat met Suzuki Belgium NV ten gevolge van het gebruik van deze website zou kunnen ontstaan.

Ingeval van betwistingen zullen enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd zijn.

 

maart 2011